fbpx

BeCPA.

פרויקט הדגל מטעם מועצת רואי החשבון בהובלת משרד הייעוץ הפיננסי "אסיאג יועצים", מציע שירות ייחודי לסטודנטים בוגרי התואר בחשבונאות הנמצאים בשלב שלפני בחינת המועצה (מבחן ההסמכה לרואי חשבון). במטרה ליצור שקיפות מלאה בין המועצה (כותבי הבחינה) לסטודנטים ולישר קו בין רמות הלימוד שבמכללות ובאוניברסיטאות השונות, בנינו את מערכת המבחנים "BeCPA".
מערכת אסיאג יועצים- עמוד קטגוריה
Live Dashboard – עם כניסת הסטודנט למערכת מוצג לוח בקרה מתקדם, המציג נתונים כגון: מועד הבחינה הקרובה, המיקוד לבחינה, סטטיסטיקות על בחינות עבר, השאלות האחרונות שהועלו למערכת ועוד…
המערכת מוזנת בתכנים חדשים ברמה השבועית, אליה מעלים מבחנים ושאלות מכלל מוסדות הלימוד המובילים בארץ לחשבונאות וראיית חשבון. בין המוסדות תוכלו למצוא את אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית בירושלים, המכללה למנהל, המרכז הבינתחומי הרצליה, מכללת רופין, הקריה האקדמית אונו, מכללת שערי מדע ומשפט, אוניברסיטת חיפה ועוד…
פרויקט הדגל מטעם מועצת רואי החשבון בהובלת משרד הייעוץ הפיננסי אסיאג יועצים, מציע שירות ייחודי לסטודנטים בוגרי התואר בחשבונאות ובשלב שלפני בחינת המועצה (מבחן ההסמכה לראיית חשבון).