fbpx

Selwe

אפליקציית הכרויות

סוג פרוייקט

אתר תדמית

אודות העסק

אפליקציית הכרויות המבוססת על אלגוריתם התאמה מתקדם.

הקסם שלנו

פיתוח אתר אינטרנט שמטרתו היא מתן מידע כולל על האפליקצית ההכריות Selwe.