Selwe

אפליקציית הכרויות

סוג פרוייקט

אתר תדמית

אודות העסק

אפליקציית הכרויות המבוססת על אלגוריתם התאמה מתקדם.

הקסם שלנו

פיתוח אתר אינטרנט שמטרתו היא מתן מידע כולל על האפליקצית ההכריות Selwe.