fbpx

קרן אופרה

אגודה לקידום המחקר על בעיות פתוחות בפיזיקה גרעינית ופיזיקה של חלקיקים

סוג פרוייקט

אתר תדמית

אודות העסק

איגוד OPRA מממן חוקרים המעוניינים לחקור את הפערים בין התיאוריות הקיימות לבין הממצאים הניסיוניים, ואת העקביות המתמטית של התיאוריות הפיזיקליות. לעתים קרובות מדי ממצאים כאלה אינם זוכים לתשומת לב המגיעה להם.

הקסם שלנו

OPRA הגיע אלינו אחרי עבודת אפיון ועיצוב אצל HolleStudio Design , באתר מערכת בלוג המחולקת לנושאים פיזיקאים וחומר מקצועי בנושאים אלו.

www.oprassn.org